ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΑΣΗ

CARDIOLOGIST

DEPARTMENTS MEDICAL CARE OF IOANNINA

Our Clinic is distinguished for providing high quality medical services. Below you can see the departments with the services of each department.