ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση

Καρδιολογικό Τμήμα

Η καρδιολογία είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ειδικότητες της ιατρικής, μια ανάγκη που προκύπτει από την μεγάλη επίπτωση των καρδιαγγειακών νόσων στον σύγχρονο άνθρωπο. Το καρδιολογικό τμήμα της ΙΦΙ είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός πλήρους και πολύπλευρου καρδιολογικού ελέγχου.

Στο καρδιολογικό τμήμα της ΙΦΙ παρέχονται υπηρεσίες όπως ρύθμιση υπέρτασης, υπερλιπιδαιμίας, έλεγχος αρρυθμιών, παρακολούθηση βαλβιδοπαθειών, καρδιακής ανεπάρκειας και μυοκαρδιοπαθειών.

Επίσης στο καρδιολογικό ιατρείο διενεργείται προεγχειρητικός και προαθλητικός έλεγχος όλων των ηλικιών. Ο καρδιολογικός εξοπλισμός της Ι.Φ.Ι. (φορητός υπέρηχος και ηλεκτροκαρδιογράφος) παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κατ’οίκον καρδιολογικής εκτίμησης για περιπτώσεις ασθενών που η μετακίνησή τους σε ένα από τα ιατρεία της Ι.Φ.Ι. είναι δυσχερής.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Καρδιολογικού τμήματος είναι:
 • Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (αρτηριακής υπέρτασης – δυσλιπιδαιμίας).
 • Παρακολούθηση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων ή by-pass.
 • Παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Παρακολούθηση ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες – μυοκαρδιοπάθειες.
 • Έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) με τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών δυνατοτήτων υπέρηχο.
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών.
 • 24ωρη (ή και πολυήμερη) ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (Holter ρυθμού).
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης).
 • Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα (τεστ κοπώσεως).
 • Προαθλητικός έλεγχος.
 • Προεγχειρητικός έλεγχος.
 • Πλήρης καρδιολογική κατ’οίκον εξέταση με φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο και υπέρηχο καρδιάς.
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (λεπτομερής καταγραφή ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, καταγραφή επισκέψεων / αποτελεσμάτων εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων / φαρμακευτικής αγωγής).