ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση
Ιατρικη φροντιδα ιωαννινα

Ερευνητικη μελετη

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου είναι μια πρωτοποριακή προοπτική επιδημιολογική μελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών, και κατ’ επέκταση όλων των Ελλήνων.Η συμμετοχή στη μελέτη είναι δωρεάν.

Θα μελετήσουμε 10.000 μόνιμους κατοίκους της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, από τους οποίους θα συλλεχθούν λεπτομερείς πληροφορίες αποτελούμενες από ερωτηματολόγια και μετρήσεις κλινικών και βιοχημικών δεικτών. Μέσω του σχεδιασμού της μελέτης θα είναι εφικτός ο εντοπισμός ατόμων στα πρώιμα στάδια νοσημάτων, η μελέτη της φυσικής ιστορίας τους και η ανάδειξη βιοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση.

Στόχος είναι η δημιουργία μια μοναδικής για τα Ελληνικά χρονικά πλούσιας βιοτράπεζας που θα χρησιμοποιηθεί για σημαντική βιοϊατρική έρευνα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

Πάρε μέρος στην μελέτη

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα;


Είστε μόνιμος κάτοικος Ηπείρου με ηλικία 25-70 ετών;

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
  • Ερωτηματολόγια

    Θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός ερωτηματολογίων που θα συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια συνεντευκτών με σκοπό τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών.

  • Κλινικές Μετρήσεις

    Θα διενεργηθούν κλινικές μετρήσεις, αρτηριακή πίεση και αρτηριακή σκληρία σε όλους τους συμμετέχοντες και σπιρομέτρηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχος καρδιάς σε επιλεγμένο αριθμό συμμετεχόντων.

  • Βιολογικά Δείγματα

    Θα συλλεχθούν βιολογικά δείγματα αίματος, ούρων, σιέλου και κοπράνων (προαιρετικά), στα οποία θα μετρηθούν βιοχημικοί δείκτες και θα πραγματοποιηθεί γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική ανάλυση.