ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση

πολιτικη ποιοτητας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η διοίκηση της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ο.Ε. έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η Διοίκηση μεριμνά ώστε η πολιτική ποιότητας να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και τις προσδοκίες των πελατών. Η Διοίκηση επίσης τροποποιεί ή συμπληρώνει την πολιτική αυτή με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ο.Ε. συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της.
  • Να ανταποκρίνεται στα ραντεβού μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια και για το λόγο αυτό διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί τόσο τους υλικούς πόρους όσο και το έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Ιατρείο μας διακρίνεται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τμήματα της με τις ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε τμήμα.