ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Ιατρείο μας διακρίνεται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τμήματα της με τις ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε τμήμα.