ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση ΕΣΠΑ Ευρωπαικη Ενωση

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΑΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Ιατρείο μας διακρίνεται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τμήματα της με τις ξεχωριστές υπηρεσίες για κάθε τμήμα.